подложки за синтетични треви

Продукт Характеристики Приложение Модел

Regupol SP гладка

» продуктови детйли «

Regupol SP (гладка повърхност) се състои от селектирани полиуретанови и гумени частици. Дебелината и плътността на тези подложки гарантират равномерна ударопоглъщаемост. Препоръчват се дебелини 8-14 мм.

Подложка за изкуствени треви с пълнеж от пясък и по-специално при фундаменту от уплътнен баласт. Подходяща за всички видове спортни терени, които изискват добър отскок на топката и равномерно възстановяване на енергията. Съществено намалява напрежението в ставите и мускулатурата, предпазва от травми.

Regupol SP релефна

» продуктови детйли «

Regupol SP с релефна долна част, която осигурява допълнително дрениране при монтаж върху асфалтова или бетонова основа. Препоръчителни дебелини 8-14 мм.

Подложка за изкуствени треви с пясъчен пълнеж върху фундамент от уплътнен баласт.  Подходяща за всички видове спортни терени, които изискват добър отскок на топката и равномерно възстановяване на енергията. Съществено намалява напрежението в ставите и мускулатурата, предпазва от травми.

Regupol LB

» продуктови детйли «

Както при Regupol SP, но едната страна текстилна, устойчива на клматични условия повърхност, която гарантира устойчивостта на размерите. Препоръчителна дебелина 8-14 мм.

Подложка  за 100% повърхности с изкуствени треви върху асфалтова или бетонова основа.