настилки около басейни - дълготрайни, противохлъзгащи, студоустойчиви

Продукт Характеристики Приложение Модел

Keraflex FB

» продуктови детйли «

Чрез Kerflex FB, BSW  създаде една студоустойчива, противохлъзгаща настилка на плочи, използвана предимно в пространствата около плувни басейни. Широко приложение намира специално при ресторанти с външни градини, тъй като те се инсталират без да се налага преместване на стари и повредени покрития. Това изключва необходимостта от скъпи допълнителни работи и спестява време, необходимо за реновиране на повърхностите до минимум.

Открити басейни и всякакви пространства, изискващи противоплъзгащи и мразоустойчиви покрития. Подходящи както при ремонти, така и при ново строителство.

Regupol Elastic Tiles EPDM

» продуктови детйли «

Много пространства около плувни басейни създават повишен риск от нараняване и особено там, където играят деца. Тези Regupol елементи служат като превенция от нараняване на децата при падане, по този начин предотвратяват инциденти. Имат изключително дъдлъг живот, устойчиви на всякакви климатични условия и износване.

Предлага се в най-различни цветове, непроменящи се във времето.

За външни бани, басейни, игрища, като подложна настилка за спортно оборудване, изобщо за всякакви външни пространства, където играят деца и които изискват сигурна защита от падане.

Regupol Elastic Tiles FX/FXG

» продуктови детйли «

» продуктови детйли «

Изцяло се покриват с тези на Regupol Elastic Tiles EPDM

Както при Regupol EPDM.

PLayfix

» продуктови детйли «

PLayfix е безръбова настилка за защита при падане, подходяща при площадка с умалени размери, ъглови и заоблени конструкции, тъй като нейната повърхност се изгражда на места в полу течно състояние. Playfix  има същите защитни качества при падане и нараняване, както Regupol плочите. Лесно се поддържа и е изключително здрава. Предлага се в различни цветове и цветови комбинации.

На игрища, спортни съоръжения, под оборудване на детски площадки и изобщо за повърхности, където съществува риск от плъзгане и нараняване.