Многофункционални настилки

Продукт Характеристики Приложение Модел

Regupol Kombi

» продуктови детйли «

Двупластова каучукова настилка, произведена на базата на полимерично свързани гумени частици на рулони с еднаква дебелина и плътност. Подложката се сътои от високо еластични черни гумени гранулати, а повърхностният слой от високо компресирани EPDM гранули.

Многофункционална настилка, приложима при всякакви метеорологични условия, високо устойчива на абразия, лесна за поддържане.

Regupol Kombi IS

» продуктови детйли «

Това е Regupol Kombi, от типа  “in situ”, при който основата и повърхностния слой се инсталират на място при смесване на гумени/EPDM гранулати и полиуретанови смоли. Сместта може да бъде с различна дебелина, както за долния, така и за горния, повърхностен слой, съобразно изискванията на клиента.

Многофунлционални игрища и площадки, осигуряващи бързо възстановяване на енергията и безръбова игрална повърхност.

Regupol PD/PD IS

» продуктови детйли «

Повърхностният слой е пулверизиран специален полиуретанов премикс със селиктирани EPDM гумени гранулати. Подложката гарантира равномерност на пласта, устойчива възстановена енергия и еластичност.
Regupol PD IS е варианта на настилката от системата “in situ”.

Безръбова повърхност за игрища и лекоатлетически писти, икономично решение с ниски разходи за поддръжка и много добри физически характеристики.

Regupol Rolldown Runway

» продуктови детйли «

Regupol Rolldown Runway is rolled out on site and accurately put in place manually. Due to its weight the rolls lay flat. There is also the option of permanently bonding Regupol Rolldown Runway onto an engineered sub base such as asphalt or concrete.

Настилката е предназначена за всички нива от профисионалния до аматьорски спорт, осигуряваща отлична устойчивост на плъзгане. Приложима също за лекоатлетически спортове.

Regupol EPDM/EPDM IS

» продуктови детйли «

Regupol EPDM е еднопластова настилка, състояща се от високо компресирани  EPDM гранулати. EPDM IS е варианта от системата “in situ”.

Настилката е предназначена за всички видове игри с топка.