растителен контрол

Продукт Характеристики Приложение Модел

растителен контрол

» продуктови детйли «

От десетилетия, подложки от Regupol, възпрепятстващи растежа на треви, плевели и др.са били един реномиран продукт против нежелана вегетация. Тяхното използвне предотвратява употребата на непопулярните хербициди и е  една постоянна превенция срещу нежеланите плевели. Спират проникването на UV лъчи, които стимулират растежа им. Подложките са водопропускливи, така те запазват микробиологичния живот на почвата и я предпазват от ерозия. Теглото им гарантира устойчивата им позиция, а съставът им, че не загниват.

Край високоскоростни отсечки, като жп линии, сигнални съоръжения, противопожарни и др. светлинни сигнализатори, край големи пътни, летищни, информационни и др. табели, билбордове, около огради и др.