еластични бордове

Продукт Характеристики Приложение Модел

Recoflex

» продуктови детйли «

Тези бордове от Recoflex служат за оформяне закръглените части на повърхностите с минимален разход на труд и така предлага нови перспективи в производството и дизайна. Без проблем се реже, пробива, смила и лепи.

Идеален продукт за мебелната промишленост, производството на корпуси, изложбени конструкции, при моделиране, при производството на подови настилки и като заместител на корк, части от бордове и др. материали.