комбинирани пяни

Продукт Характеристики Приложение Модел

Комбинира пяна Тип E

» продуктови детйли «

Произвежда се с плътност от 80 до 380 kg/mi  и се ссъстои основно от полиестерна пяна. Ключовите предимства на този вид пяна са високата здравина, добрата UV, влаго и температурна устойчивост. Предлага се на блокове, панели, листи и форми за най-различни приложения.

В автомобилната, опаковъчната, строителната, обувната и мебелна промишленост.

Комбинира пяна Тип P

» продуктови детйли «

Може да бъде произведна с плътност от 60 до 300 kg/mi и се състои основно от полиестерна пяна. Ключовото й предимство е високата еластичност, добрата въздухопропускливост, високата хидролизна устойчивост.

Предлага се на блокове, панели, листа и др. форми за най-различни приложения.

В автомобилната, опаковъчната, строителната, обувна и мебелна промишленост.