противохлъзгащи ленти и подложки

Продукт Характеристики Приложение Модел

противохлъзгащи ленти и подложки

» продуктови детйли «

Подложките редуцират напрежението при тежки товари и заедно със закрепващите колани, осугуряват една монолитност на товара с превозното средство. Противоплъзгащият ефект е едно предимство за товари, подложени на огромна тяга. Лесно се монтират и демонтират, офрмят се (режат се) в зависимост от размера на товара. Имат дълготрайна  и многократна употреба.

Сигурност на тежки товари, панели, палети, бетонни конструкции, тръби и стъпала, машинни части, метални тръби и пръти, контейнери, хартиени рулони и др.