вибрационни технологии

Продукт Характеристики Приложение Модел

Regupol 6010 BA

» продуктови детйли «

Характеристики: max 0,05 N/mml

Под машинни фундаменти за елеватори, помпи, аварийни ел.генератори, хладилни и климаъични инсталации и др. Под тежко натоварени складови съоръжения и индустриални подове, за намаляване на шума, ударопоглъщане и вибрационни резонанси. Под хеликоптерни площадки на високи сгради, в разширителни фуги.

Regupol 6010 SH

» продуктови детйли «

Характеристики: max 0,1 N/mml

Под машинни фундаменти за елеватори, помпи, аварийни ел.генератори, хладилни и климаъични инсталации и др. Под тежко натоварени складови съоръжения и индустриални подове, за намаляване на шума, ударопоглъщане и вибрационни резонанси. Под хеликоптерни площадки на високи сгради, в разширителни фуги.

Regupol 6010 PL

» продуктови детйли «

Характеристики: max 0,1 N/mml

Под машинни фундаменти за елеватори, помпи, аварийни ел.генератори, хладилни и климаъични инсталации и др. Под тежко натоварени складови съоръжения и индустриални подове, за намаляване на шума, ударопоглъщане и вибрационни резонанси. Под хеликоптерни площадки на високи сгради, в разширителни фуги.

Regupol 6010 HT

» продуктови детйли «

Характеристики: max 0,25 N/mml

Под машинни фундаменти за елеватори, помпи, аварийни ел.генератори, хладилни и климаъични инсталации и др. Под тежко натоварени складови съоръжения и индустриални подове, за намаляване на шума, ударопоглъщане и вибрационни резонанси. Под хеликоптерни площадки на високи сгради, в разширителни фуги.

Regupol 6010 XHT

» продуктови детйли «

Характеристики: max 0,8 N/mml

Под машинни фундаменти за елеватори, помпи, аварийни ел.генератори, хладилни и климаъични инсталации и др. Под тежко натоварени складови съоръжения и индустриални подове, за намаляване на шума, ударопоглъщане и вибрационни резонанси. Под хеликоптерни площадки на високи сгради, в разширителни фуги.

Regupol 6010 MF

» продуктови детйли «

Характеристики: max 1,5 N/mml

Под машинни фундаменти за елеватори, помпи, аварийни ел.генератори, хладилни и климаъични инсталации и др. Под тежко натоварени складови съоръжения и индустриални подове, за намаляване на шума, ударопоглъщане и вибрационни резонанси. Под хеликоптерни площадки на високи сгради, в разширителни фуги.

Regufoam 150

» продуктови детйли «

Характеристики: max 0,010 N/mml

Под релси, тунели, пътни и мостови конструкции, за защита против земни вибрации, , дори в големи сгради, в т.ч. фундаменти на помпи, вентилационни системи, елеваторни двигатели, блокове на ТЕЦ: активна изолация на двигатели и пасивна такава на фундаменти за прецизни измервателни уреди, лаборатории и измервателни камери и др.

Regufoam 220

» продуктови детйли «

Характеристики: max: 0,025 N/mml

Под релси, тунели, пътни и мостови конструкции, за защита против земни вибрации, , дори в големи сгради, в т.ч. фундаменти на помпи, вентилационни системи, елеваторни двигатели, блокове на ТЕЦ: активна изолация на двигатели и пасивна такава на фундаменти за прецизни измервателни уреди, лаборатории и измервателни камери и др.

Regufoam 300

» продуктови детйли «

Характеристики: max: 0,05 N/mml

Под релси, тунели, пътни и мостови конструкции, за защита против земни вибрации, , дори в големи сгради, в т.ч. фундаменти на помпи, вентилационни системи, елеваторни двигатели, блокове на ТЕЦ: активна изолация на двигатели и пасивна такава на фундаменти за прецизни измервателни уреди, лаборатории и измервателни камери и др.

Regufoam 400

» продуктови детйли «

Характеристики: max: 0,10 N/mml

Под релси, тунели, пътни и мостови конструкции, за защита против земни вибрации, , дори в големи сгради, в т.ч. фундаменти на помпи, вентилационни системи, елеваторни двигатели, блокове на ТЕЦ: активна изолация на двигатели и пасивна такава на фундаменти за прецизни измервателни уреди, лаборатории и измервателни камери и др.

Regufoam 510

» продуктови детйли «

Характеристики: max: 0,20 N/mml

Под релси, тунели, пътни и мостови конструкции, за защита против земни вибрации, , дори в големи сгради, в т.ч. фундаменти на помпи, вентилационни системи, елеваторни двигатели, блокове на ТЕЦ: активна изолация на двигатели и пасивна такава на фундаменти за прецизни измервателни уреди, лаборатории и измервателни камери и др.

Regufoam 680

» продуктови детйли «

Характеристики: max: 0,40 N/mml

Под релси, тунели, пътни и мостови конструкции, за защита против земни вибрации, , дори в големи сгради, в т.ч. фундаменти на помпи, вентилационни системи, елеваторни двигатели, блокове на ТЕЦ: активна изолация на двигатели и пасивна такава на фундаменти за прецизни измервателни уреди, лаборатории и измервателни камери и др.